Možnosti odborných praxí ve firmě

Studenti vysokých škol s bydlištěm na jižní Moravě mohou u nás absolvovat školní odborné praxe, s možností budoucího zajímavého zaměstnání u nás (po ukončení studia, eventuelně i při studiu). 

Uvítáme studenty se zájmem například o tyto aktivity (jednotlivě, ale i několik současně):

1. Marketing

 • pomoc s marketingem našich produktů (online marketing podle klíčových slov na Google, Facebooku, umístění e-shopu a jeho "zviditelnění" na internetu, krátká videa/reels, Instagram, návrhy letáků, krátké příspěvky na sociální sítě, fotodokumentace)
 • průzkum online obchodů se zdravou výživou a doplňky stravy
 • spolupráce na celkové marketingové strategii firmy

2. Zahradnická divize – obchod

 • spolupráce při zpracovávání obchodních nabídek
 • komunikace s dodavateli (i zahraničními v anglickém jazyce)
 • řešení strategie prodeje lesních sazenic na nasyceném trhu

3. Správa nemovitostí

 • marketingová propagace skleníků a dalších budov k pronájmu (včetně cíleného hledání evropských producentů pěstitelství ve sklenících)
 • průzkum trhu technologií ostrahy s vazbou na stávající systém IS
 • systematizace dokumentů - smlouvy nájemní, smlouvy ostatní, služby (revize, energie), dokumentace budov

4. Ekonomicko-správní divize

 • spolupráce na vypracovávání kalkulací výrobních nákladů vlastních výrobků
 • spolupráce na aktualizaci vnitropodnikových směrnic
 • možnost postupně poznat jednotlivé úseky ekonomicko-správní divize

V případě zájmu o odbornou praxi můžete zkontaktovat přímo předsedu představenstva společnosti Ing. Aleše Hodinu: