Inovativní pěstování v AGRO TUŘANY

Úspěšná firma se neobejde bez inovací. Zahradnictví nevyjímaje. Tentokrát se blíže podíváme na náš další inovativní počin – využití ekologických substrátů.

Naši zahradníci v zimě rozhodně nespí. I když je podle kalendáře stále zima, v Brně to tak dnes vůbec nevypadá. Stále se tu děje něco nového, zajímavého. Ani tentokrát tomu není jinak. K rozhovoru jsme si tentokrát pozvali našeho kolegu Ing. Milana Kulu, vedoucího výroby okrasné školky.

Agro tuřany

Proč jste se rozhodli pro ekologické substráty?

Slovo „ekologické“ nám sděluje, že by se mělo jednat o něco šetrného k životnímu prostředí, tedy neohrožujícího přírodu, ani lidské zdraví. Naše firma využívá darů přírody. A proto chceme být k přírodě co nejšetrnější, máme jí co vracet. Nové ekologické substráty nám umožňují využívat méně rašeliny a více obnovitelných materiálů, které nám každoročně v dostatečném množství v přírodě přirůstají. Navíc mají pozitivní vliv na technologii našeho pěstování a v konečném výsledku také na výrobní náklady. Proto si můžeme dovolit nezdražovat naše produkty pro zákazníky, i když některé další vstupy do naší výroby neustále zdražují.

Co vás k tomuto záměru vůbec přivedlo?

Agro Tuřany Primárním důvodem byla snaha o zlepšení kvality rostlin a ekonomiky pěstování. Původně jsme využívali substráty na bázi frézovaných rašelin, jejichž kvalita již nevyhovovala nárokům moderního zahradnického provozu. Před několika lety jsme navázali užší spolupráci s Gramoflorem, německým výrobcem profesionálních substrátů. Výsledky testování substrátů v posledních letech nás přivedly k rozhodnutí přejít na ekologické substráty vyšší kvality. V současnosti jsou všechny námi používané substráty připravovány na míru v úzké spolupráci našich výrobních středisek s dodavatelem.

Jaké konkrétní substráty nyní využíváte?

Přešli jsme na Lignofibre. Jedná se o substráty s příměsí dřevních vláken. Používáme je na chryzantémách a sortimentu listnatých a jehličnatých dřevin. Lignofibre je kvalitní a navíc obnovitelnou surovinou. Nový komponent zlepšil drenážní schopnost substrátů a pěstované rostliny nebyly poškozeny ani v případě přemokření. Povrch substrátů s příměsí Lignofibre lépe osychá, což se projevilo potlačením růstu mechů a játrovky. Otestováním na chryzantémách se také potvrdila dobrá stabilizace proti fixaci dusíku. Přínos Lignofibre hodnotíme pozitivně a používáme jej na obohacení prakticky všech pěstebních substrátů. Aktuálně přes 90 % všech námi používaných receptur obsahuje dřevní vlákna v podílu nejčastěji 20 %, výjimku tvoří hlavně výsevní a řízkovací substráty. V současnosti zvyšujeme podíl Lignofibre v substrátech např. u P9 kontejnerů z 20 na 30 %. Důvodem je potřeba snížit podíl rašelinových vláken, která jsou příliš dlouhá a nepraktická při plnění na sázecím stroji a automatickém polepu květináčů čárovým kódem. Vlákna Lignofibre jsou krátká a nám při sázení nečiní potíže.

 

Agro Tuřany

Agro Tuřany

A v čem ještě jsou nové substráty lepší, než ty původní?

Výhoda přechodu na nové substráty pro nás nespočívá pouze ve zlepšení jejich fyzikálních vlastností. Lignofibre je odpadním produktem dřevozpracujícího průmyslu a je na rozdíl od rašeliny obnovitelnou složkou substrátu. Je to jediný materiál, který zvyšuje vzdušnou kapacitu substrátu a je levnější než rašelina. Jeho nízká objemová hmotnost umožňuje navíc také lepší vytížení dopravy při zásobování. Nahrazení 20 % rašeliny Lignofibrem pro nás znamená zvýšení přepravovaného objemu až o 15 m3 substrátu. V ceně substrátu se to projevuje úsporou 4 %. Nahrazením kokosových vláken Lignofibrem ušetříme až 8 % nákladů. Při roční spotřebě kolem 20 kamionů substrátů ušetříme kolem 100.000 Kč při současném zvýšení kvality substrátů. Důvodem k přechodu na substráty nové generace však není jen zlepšení ekonomické stránky pěstování. Nahrazením části rašeliny obnovitelnou složkou šetříme vzácný přírodní zdroj – rašelinu. Roční úspora činí přibližně 360 m3 rašeliny, kterou jsme nahradili právě vlákny Lignofibre, což odpovídá ekvivalentu 36.000 kg CO2. Těší nás, že tímto krokem můžeme zároveň podpořit šetrnější přístup k přírodním zdrojům a přispět k ochraně životního prostředí i pro budoucí generace.

1. Únor 2016

Sdílejte s přáteli