Obec Holešov - veřejná zeleň

Revitalizace městské zeleně – výsadba 568 ks stromů, výsadba živého plotu, kácení 750 ks stromů, ořez dřevin, založení trávníku.
Zobrazen stav před zásahem, těsně po zásahu a konečný výsledek.