Obec Dolní Dunajovice - veřejná zeleň

Výsadba 578 vzrostlých stromů v liniových výsadbách a biocentrech, založení travnatých ploch na 58.665 m2.