Obec Česká - veřejná zeleň

Osázení ostrůvků v obci – výsadba 1.060 ks trvalek. Řešeno jako květinové rabato – květiny zde nakvétají postupně po celou dobu vegetace