Úspory energie v provozu skleníků společnosti AGRO Brno-Tuřany, a.s.

Název projektu: Úspory energie v provozu skleníků společnosti AGRO Brno-Tuřany, a.s. (Brno-Ivanovice)

Registrační číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/15_010/0001279

Popis projektu:
 

Projekt je realizován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Projekt řeší úspory energie pro objekt produkčního skleníku umístěného v lokalitě Kaštanová 123, Brno - Brněnské Ivanovice. Předmětem projektu je pořízení tepelných clon, které napomohou ke snížení energetické náročnosti objektu. Realizace projektu bude mít pozitivní dopad na konkurenceschopnost společnosti, snížení provozních nákladů i snížení negativních dopadů na životní prostředí. Realizace projektu je stanovena od 1. 8. 2015 do 23. 7. 2018.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

 

 

 

5. Červen 2018

Sdílejte s přáteli