Investice do zemědělských podniků AGRO Brno-Tuřany, a.s.

Název projektu: Investice do zemědělských podniků AGRO Brno - Tuřany, a.s.

Registrační číslo projektu:  20/010/0421a/564/000689

Výsledkem tohoto projektu je snížení energetické náročnosti výrobního objektu (zlepšení tepelně- izolačních vlastností, instalace energeticky úsporného LED osvětlení), dále pak zlepšení pracovního prostředí zaměstnanců a v neposlední řadě zvýšení kultury prodej vlastních výrobků.

Žadatel, AGRO Brno – Tuřany, a.s., tímto projektem zrekonstruoval zelárnu a zmodernizoval prodej zelí a dalších výrobků pořízením tří chladících vitrín.
Předmětem projektu jsou stavební práce zaměřené na zavážecí rampu, oplechování přístavby a zpevnění podlahy včetně pořízení nových vrat, LED světel, klimatizace a chladicích vitrín. 
 

 

 

 

1. Září 2022

Sdílejte s přáteli